Joachim Koester


Ghost Mantis (1) (2015)
Inkjet print
110 x 82.5 cm